Comunicarea cu mass-media in cadrul clinicii Luxor.

Conditii:

  1. Reprezentatii mass-media au acces in cadrul clinicii numai pe baza legitimatiei de acreditare si a documentului de identitate, cu acordul conducerii, în urma unei solicitări scrie prin e-mail.
  2. Acreditare ziaristului se va face cu acordul managerului clinicii,la cererea institutiei de presa al carui angajat este.
  3. Pentru obtinerea acreditarii, institutiile de presa vor face demersuri scrise, specificand numele persoanelor ce fac parte din echipa de presa (reporter, cameraman, etc), datele de identificare si numarul de telefon al acestora.
  4. Ziaristii acreditati au obligatia sa se alinieze normelor deontologice din domeniu.
  5. Reprezentanţii mass-media vor fi pe parcursul vizitei însoţiti permanent de managerul clinicii sau in lipsa acestuia de persoana desemnata prin decizie.
  6. Accesul în compartimentele clinicii in vederea inregistrarii, fotografierii sau filmarii  va fi restricţionat şi acordat doar cu avizul managerului si al directorului medical(in aceasta ordine),respectand normele igienico-sanitare si intimitatea pacientilor.
  7. Realizarea unui interviu cu echipa managerială a clinicii se va realiza doar în urma unei solicitări scrise şi doar cu acordul managerului.
  8. Filmarea în cadrul clinicii  nu este permisă decât cu acordul conducerii şi a persoanelor implicate,dupa primirea acordului in prealabil.
  9. In cazul aparitiei unui eveniment de interes public, Clinica Luxor va decide asupra celui mai bun amplasament pentru conferinte de presa, fotografii si filmari.
  10. In virtutea respectarii confidentialitatii actului medical si a datelor referitoare la pacientilor nostri, nu se pot divulga informatii despre un pacient, decât cu acordul acestuia sau a reprezentantului legal.
  11. Purtătorul de cuvânt al clinicii asigura legătura dintre clinica şi mass-media .
  12. Programarea vizitei mass-media se va face la adresa de e-mail contact@clinicaluxor.ro.
  13. Acces neingradit pentru presa:

  14. Cand insotesc o delegatie oficiala, cu acordul acesteia .(institutii de stat)
  15. Insotita de manager / alti directori din cadrul spitalului.
  16. Purtător de cuvânt: Manager -OLINIC MARIA MARINICA
  Telefon: 0234517642 Email:contact@clinicaluxor.ro