Informaţii Decontare CAS

Cu o vastă experienţă în sistemul medical privat de peste 16 ani,Clinica Luxor prin contractul cu CAS, vine în sprijinul pacienţilor ce doresc să beneficieze de servicii medicale oferite de echipa Clinicii Luxor prin serviciile si dotarile de inalta performanta CT/RMN,ecograf, precum si compartimentele gastroenterologie, neurologie, ortopedie.

Clinica Luxor acordă consultaţii atat in regim privat ,cat si in regim de ambulatoriu si internare de zi  pe baza biletului de trimitere cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate in limita fondurilor disponibile , pe baza unei programari prealabile.

Dotările performante şi experienţa personalului medical sunt garanţia unui diagnostic corect şi rapid si a unui tratament adecvat
Astfel orice pacient care se prezintă la Clinica Luxor cu bilet de trimitere pentru servicii medicale sau cu bilet de internare de la medicul de familie sau de la medicul specialist, va putea beneficia de respectivele servicii medicale conform contractului în derulare cu CAS.

Acte necesare pentru acordarea serviciilor medicale:

– Buletin de identitate / Carte de identitate

– Bilet de trimitere in vederea consultatiei/investigatiilor /de internare de la un medic specialist sau medic de familie aflat în relaţie contractuală cu CAS.

– Cardul de sanatate sau adeverinta de la Cas cu privire la calitatea de asigurat